نماد اعتماد الکترونیکی

جستجوی پیشرفته

آموزش درست کردن پاپیون با روبان 

آموزش درست کردن پاپیون با روبان

مرحله 1

مقداری از طول روبان را بریده با توجه به اندازه مورد نظر ساخت پاپیون، کمی بیشتر از مقدار مورد نیاز روبان ببرید تا از مقدار اضافی آن، برای درست کردن دنباله های بلند استفاده کنید.

آموزش درست کردن پاپیون با روبان ساتن

مرحله 2

روبان را روی یک سطح صاف قرار دهید.

آموزش درست کردن پاپیون با روبان ساتن

مرحله 3

هر دو انتهای روبان را به وسط بیاورید و یک حلقه بسازید

آموزش درست کردن پاپیون با روبان ساتن

مرحله 4

سعی کنید حلقه ها و دنباله ها هم اندازه باشند

آموزش درست کردن پاپیون با روبان ساتن

مرحله 5

حلقه سمت چپ را روی حلقه سمت راست تا کنید. سپس این قسمت را به پشت ببرید و از مرکز حلقه خارج کنید.

آموزش درست کردن پاپیون با روبان ساتن

مرحله 6

هر دو طرف روبان را بکشید تا از وسط محکم شود.

آموزش درست کردن پاپیون با روبان ساتن

مرحله 7

دوباره هر دو طرف را تنظیم کنید تا متقارن شود.

آموزش درست کردن پاپیون با روبان ساتن